Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Project description

Mathematics is a very wide and important subject area and the basis for many career fields (such as science, engineering, construction, technology, finance, commerce, industry, computing, information technology, education…).

Unfortunately, many students have difficulties with this subject! So, the educators are wondering:
 •  How to inspire my students in math lessons? 
 •  How to make boring formulas significant? 
 •  How to make Maths less boring? 
 •  Must I change the didactic? 

Since 2005 some European schools have changed their pedagogical approaches to the Mathematics teaching. The inclusion of Information and Communication Technologies (ICT) into education is recognized as: providing opportunities for developing skills for the 21st century, having the potential to transform pedagogical practices, and playing a role in reforming curricula. Additionally, it is considered an essential tool for developing understanding about mathematical concepts. The challenge for teachers is to use ICT in ways that promote mathematical thinking and concept development. In Greek schools this transformation (from traditional teaching to the modern one) is gradual. In contrary, nowadays, the French pupils are taught Maths using ICT. So, we chose to realize the project «Teaching M@ths using ICT» under the criteria:
a) Relevance to the national curricula
b) Interdisciplinary
c) Accordance with the principles of the EU for Education
d) Creative Teaching in Mathematics USING ICT and
e) Strengthening the existing cooperation between the founders-schools.

_______________________________________________________________

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ):
Επιδίωξή μας είναι οι μαθητές,  λειτουργώντας ως ερευνητές να οικειοποιηθούν γνώσεις και να ασκηθούν σε διαδικασίες. Με αφετηρία τη παρατήρηση και  τις μετρήσεις μεγεθών/φαινομένων που συναντώνται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον θέλουμε να  φτάσουν σε συμπεράσματα που θα τους οδηγήσουν σε δεξιότητες και μεταδεξιότητες (γνωστικές, συνεργατικές, διαλογικές) μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για εκείνους. Όπου είναι δυνατόν τα αποτελέσματα / συμπεράσματα θα προκύψουν μετά από υπολογισμούς και θα παρουσιαστούν με διαγράμματα ή γραφήματα
Η θεματολογία θα είναι σχετική με:
 • Εξοικονόμηση ενέργειας – Μείωση της κατανάλωσης – Μείωσης κόστους
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Ρύπανση σε αστικό & βιομηχανικό περιβάλλον-Προστασία λιμνών, ποταμών, ακτών. Λειψυδρία.
 • Μεταβολές κίνησης, θερμοκρασίας – Βροχοπτώσεις – Γεωγραφικά συστήματα
 • Απορρίμματα και απόβλητα (αστικά και βιομηχανικά)
 • Κινητή τηλεφωνία - Δορυφορική τηλεόραση
 • Θόρυβος. (κυκλοφοριακός, βιομηχανικός).
 •  Αισθητική ρύπανση και ψυχισμός των κατοίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου