Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Process

At first all students introduce themselves. 
Then they work on tasks in 4-5 sub-groups with students from different countries. There are approximately 4-5 students of each country in each group. They exchange ideas and develop proposals. 
Each group consists of 4-5 students from each school (from Greece, France etc.). 

Groups are encouraged to cooperate with each other when necessary. 
Comparison and convergence of views among members of partnership are compulsory. 
Communication in English/French/Greek among students via ICT is important. 

Each object-tool (photo, image, picture, sound, or video animation) utilized is accompanied by notes or comments and bibliography could be added. The sources are mentioned. Copyrights are respected.

____________________________________________________________

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:


Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, μοιράζονται ιδέες, αναπτύσσουν προτάσεις και  αναλαμβάνουν να λύσουν προβλήματα που συναντούν στη καθημερινότητά τους, διαβάζουν στις εφημερίδες, παρακολουθούν στη τηλεόραση.

Μοιράζονται αρμοδιότητες και καθήκοντα, προκειμένου να αναζητήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να πάρουν αποφάσεις για τη μέθοδο επίλυσης. Χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να παρουσιάσουν τη  προτεινόμενη λύση. Χειρίζονται λογισμικό που τους βοηθά στη επίλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Παρουσιάζουν τις λύσεις τους στο διαδίκτυο.


Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
·        Μαθηματικά: απαραίτητες προϋπάρχουσες ή επικαιροποιημένες γνώσεις
·        Ελληνική-Αγγλική Γλώσσα: ενεργός ανάγνωση και παραγωγή κειμένων
·        Πληροφορική: έρευνα στο διαδίκτυο, συγγραφή φύλλων εργασίας, παρουσιάσεις λύσεων (Excel, Geogebra, Sinequanon, MathGV, Mathtype, Powerpoint, Word).
·        Φυσική, Περιβάλλον, Διαχείριση Φυς. Πόρων, Οικονομία, Εικαστικά: άντληση ασκήσεων και επιμέλεια λύσης/παρουσίασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου