Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Ex4 - barils de pétrole brut

Ex4

Ασκ.4


Ο πίνακας δείχνει την εξέλιξη στη διάρκεια μιας πενταετίας της τιμής (σε δολάρια) του πετρελαίου στη Νέα Υόρκη.
Για πρώτη φορά, το 2008, η τιμή έφτασε στα 100 δολάρια το βαρέλι.
Έτη
2003
2005
2007
2008
Μέση τιμή σε δολάρια το βαρέλι
25
40,5
56,4
100
 
1)       Υπολογίστε την αύξηση της τιμής/βαρέλι μεταξύ των ετών 2003 και 2005.
2)       Υπολογίστε το ποσοστό της αύξησης της τιμής / βαρέλι μεταξύ 2003  και 2005.
3)       Αν η ισοτιμία* δολαρίου είναι 1$=0,680€  υπολογίστε σε ευρώ την τιμή του βαρελιού το 2008.


Στις 17.Οκτ.10 
η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ήταν 1,39860
* Να δουλέψετε με ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, που θα βρείτε στο Διαδίκτυο.

__________________________________________________

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: χρησιμοποιήστε το Excel ή την ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ για τους υπολογισμούς!
Use Excel or your calculator for the calculations!


After the lesson in ....... ........... 2010
 

 The students answered:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου