Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Outcomes

1. Gathering materials: Work plans, lesson plans, schedules and procedures, blogs, presentations and web pages, pictures or videos of the work process. Evaluation tests and interesting, no typical texts showing the usefulness of maths in different areas of our life. The issues of our collaboration come from Statistic and Probabilities, Proportions, Equations first and second degree, Functions, Geometry. 

2. Publication on internet (exercises/solved problems) 

3. Working out a special French – Greek illustrated dictionary of mathematical terms 

4. Gathering maths jokes and logical riddles 

5. Working out the multimedia presentation of mathematical models from different areas of life (business, economics, sports, weather, education, statistics, medicine ...), which are used in the classroom 

6. Learning how to use ICT tools in learning mathematics.

____________________________________________________


Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
 
1ος  ΜΗΝΑΣ

Συγκρότηση ομάδας – Γνωριμία με το έργο – Αναζήτηση (καταιγισμός ιδεών και προβληματισμός) της θεματολογίας.
2ος ΜΗΝΑΣ

Ανάγνωση προβλημάτων που προϋποθέτουν μαθηματική σκέψη, ανάλυση, σχεδίαση λύσης, καταγραφή μεθόδου επίλυσης, χρήση τύπων και διερεύνηση.
Προσπάθεια καταγραφής λύσης με τη βοήθεια υπολογιστή και αξιολόγηση του αποτελέσματος  των πράξεων από την ομάδα/ομάδες.

3ος ΜΗΝΑΣ

Παρουσίαση της επίλυσης – Προώθηση αλγοριθμικής σκέψης.
Αξιολόγηση από τους ίδιους τους μαθητές  και τα μέλη των άλλων ομάδων. Διορθώσεις – βελτιώσεις

4ος ΜΗΝΑΣ

Νέα παρουσίαση – Μελετώντας τα γραφήματα.
Παρουσίαση των ασκήσεων στο διαδίκτυο.
5ος ΜΗΝΑΣ

Η Στατιστική και η επεξεργασία στοιχείων. Παρουσίαση. Αξιολόγηση.
Παρουσίαση των ασκήσεων στο διαδίκτυο.

6ος ΜΗΝΑΣ

Εκτίμηση του αποτελέσματος με βάσεις τους αρχικούς στόχους. Προτάσεις βελτίωσης. Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των μελών της ομάδας και πρόθεσης υλοποίησης ανάλογου έργου στο μέλλον. Παρουσίαση όλης της δράσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς εντός/εκτός σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου