Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Happy New Year 2011

May all the dreams in your eyes,
all the desires in your heart and
all the hopes in your life blend together,
to give you the most spectacular New Year ever
Happy New Year 2011! May all the dreams in your eyes,
All the desires in your heart and
All the hopes in your life blend together,
To give you the most spectacular New Year ever
Happy New Year 2011!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου