Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Find the equation of the quadratic using Geogebra

Use the application of Geogebra (parabola_water.html) and find the equation of the .... dancing waters of the fountains of Montjuic in Barcelona!!

(Geogebra will load here. Please be patient as it takes a short time for the Java to load!)
Move the sliders to position the parabola over one of the red fountains.Let's go...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου