Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Find the equation of the quadratic function


Using the excel file, solve the exercises below:

Find he equation of the quadratic functions:

Using Geogebra, make sure that your solutions are right!
Capture your results and save it as image (jpg file)!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου