Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Motion-Diagram

« Μελέτη  Ευθύγραμμης  Ομαλά  Επιταχυνόμενης  Κίνησης »

 

Φύλλο Εργασίας

ΤΜΗΜΑ:…………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………………………….

Στο εργαστήριο παρατηρήσαμε τη κίνηση αμαξιδίου που ξεκίνησε από την ηρεμία.
Μελετήσαμε τη κίνησή του και καταγράψαμε κάθε 0,1 sec τη μετατόπισή του μέχρι που συμπληρώθηκαν 0,7 sec.
Ζητείται
να εισαχθούν οι πειραματικές μετρήσεις σε φύλλο Excel όπως το παρακάτω υπόδειγμα:

Αριθμός
κουκίδας
Χρονική στιγμή
t  (s)
Χρονικό διάστημα
Δt (s)
Θέση
αμαξιδίου
x  (cm)

Μετατόπιση
Δx (cm)

Ταχύτητα
V= Δx / Δt  (cm/s)
0
0
-
x0=   0
-
-
5
0,1
0,1
x1=  2,3
Δx1= x1 - x0=
V1= Δx1 t =
10
0,2
0,1
x2=  6,9
Δx2= x2 - x1=
V2= Δx2 t =
15
0,3
0,1
x3=  13,8
Δx3= x3  -x2=
V3= Δx3 t =
20
0,4
0,1
x4=   23
Δx4= x4 - x3=
V4= Δx4 t =
25
0,5
0,1
x5=   34,5
Δx5= x5 x4=
V5= Δx5 t =
30
0,6
0,1
x6=    48,3
Δx6= x6 - x5=
V6= Δx6 t =
35
0,7
0,1
x7=    64,4
Δx7= x7 x6=
V7= Δx7 t =

1.      Να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο Excel και υπολογίσετε με τύπους τις τιμές που λείπουν μετά το =.
2.      Σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων θέσηςχρόνου να σημειώσετε τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη των πειραματικών τιμών που έχουν καταγραφεί στον πίνακα. Σχεδιάζουμε,  με το Excel, την πιο απλή – λεία καμπύλη, που διέρχεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σύνολο των σημείων. (Chart1)
3.      Τοποθετούμε τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών ταχύτητας – χρόνου του πίνακα και σχεδιάζουμε αντίστοιχο διάγραμμα (Chart2).
4.      Υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας που σχεδιάσαμε, και απ’ αυτήν προκύπτει η επιτάχυνση του κινητού.
Παρατηρούμε την κίνηση του αμαξιδίου για 0,1 sec επιπλέον και η νέα θέση του είναι 80,5 cm. Τί παρατηρείτε; Συνέχισε την ομαλά επιταχυνόμενη πορεία του ή όχι;


____________Here it is the excel sheet which the students created:
Κάντε click για το excel file 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου