Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ex13 - Alcoolémie mathématique... / Blood Alcohol Concentration


(extrait du livre "maths 2nde" Alain Redding-Sylvain Berco Editions Bertrand-Lacoste).
______________________________________________
Ασκ.13: Συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα
______________________________________________

Η παρακάτω καμπύλη δείχνει τη μεταβολή της συγκέντρωσης του αλκοόλ, σε g/L, ενός ατόμου στο χρονικό διάστημα από το μεσημέρι (12:00) μέχρι τις 7μ.μ. το βράδυ (19:00).
 1. Ποιο το μέγεθος και η μονάδα που χρησιμοποιούνται σε κάθε άξονα.
     α. Άξονα τετμημένων ................... β. Άξονα τεταγμένων .........................

 2α. Ποια η τιμή της συγκέντρωσης του αλκοόλ στη 1 το μεσημέρι;
 2β. Ποιες οι τιμές του χρόνου (h) για τις οποίες η συγκέντρωση είναι 0,4 g/L.
 2γ. Πότε η συγκέντρωση είναι μηδενική;
 2δ. Πότε η συγκέντρωση έχει μέγιστη τιμή;

 3.  Γράψτε τα χρονικά διαστήματα για τα οποία η συγκέντρωση του αλκοόλ 
      α. είναι "αύξουσα" 
      β. είναι "φθίνουσα"

4α. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτηση f(x)=43.2/x -2.3, που  προσδιορίζει τη καμπύλη της συγκέντρωσης του αλκοόλ στο αίμα ενός ατόμου στο διάστημα [14, 19]. 
4β. Τί παρατηρείτε σχετικά με τη μονοτονία; Είναι αύξουσα ή φθίνουσα;
4γ.  Συμπληρώστε στο Excel τον πίνακα τιμών.


 ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ! 

KANTE TO TEST....

-----------------------------
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: χρησιμοποιήστε το Excel ή την ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ για τους υπολογισμούς!
Use Excel or your calculator for the calculations!


After the lesson in Oct, 18th 2010


Here it is the excel sheet which the students created:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου