Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: χρησιμοποιήστε το Excel ή την ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ για τους υπολογισμούς!
Use Excel or your calculator for the calculations!


After the lesson in ............... 2010


____________Here it is the excel sheet which the students created:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου