Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ex14 - Applications


Ασκ.14:  Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στο PowerPoint με κείμενο και σχήμα.
1. - Σε ποια διαστήματα η συνάρτηση f είναι αύξουσα και σε ποιά είναι φθίνουσα;
2. - Φτιάξτε το πίνακα των μεταβολών της συνάρτησης στο εν λόγω διάστημα.
3. - Για ποια τιμή του χ η συνάρτηση έχει μέγιστο;
4. - Ποιο το max;
5. - Για ποια τιμή του χ η συνάρτηση έχει ελάχιστο;
6. - Ποιο το min;
___________________________
________________________________________


___________________________________


Ex14:__________________________________
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: χρησιμοποιήστε το Excel ή την ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ για τους υπολογισμούς!
Use Excel or your calculator for the calculations!


After the lesson in Oct, 18th 2010
Here it is the excel sheet which the students created:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου