Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Ex9 - Freinage - Braking distance

Ex9
 
 Voici la lecture et l'analyse d’un document issu d'Internet  (http://www.rulesoftheroad.ie/rules-for-driving/speed-limits/speed-limits_stopping-distances-cars.html) permettent de définir les notions de temps de réaction, de distance de freinage et de distance d'arrêt d'un véhicule. Les facteurs (alcoolémie, route mouillée...) influençant ces grandeurs sont également étudiés.

 
Informations sur le freinage d’une voiture sur route sèche:

Vitesse
Distance de réaction
Distance de freinage
Distance d’arrêt
50
13,89
16,08

90
25,00
52,08

100
27,78
64,30

130
36,11
108,67


Quelle est la distance de freinage d’une voiture roulant à une vitesse de 150 km/h?

  • Proposition possible : Utilisation du logiciel Sine qua non: condition sans laquelle il n’y a rien à faire…  pour représenter les couples ( vitesse ; distance d’arrêt )
 Fiche méthode - Mode opératoire
                                     
·       Ouvrir le logiciel Sine qua non 
·       Chercher dans la barre des outils «Définir le repère » …Cliquer
·       Renseigner les rubriques…
              
Valider


·       Chercher dans la barre des outils "Définir une courbe point par point"...Cliquer
·       Choisir « type de courbe » …Lissage par courbes  de Bézier
·       Renseigner les colonnes χ et y.

·       Choisir le « format »
   4couleurs  4style des points 4épaisseur de la courbe  4taille des points
·       Choisir comme coefficient de lissage 0%   puis valider
 
         Modélisation
  •        Chercher dans la barre des outils « Définir une fonction »…Cliquer 
  •        Compléter  la rubrique « expressions » et choisir le « format de la courbe »
pour chaque fonction:
Répondre à la problématique posée ………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ασκ.9

Αυτό είναι ένα έγγραφο από το Internet (http://www.rulesoftheroad.ie/rules-for-driving/speed-limits/speed-limits_stopping-distances-cars.html) που χρησιμοποιείται για να οριστούν οι έννοιες χρόνος αντίδρασης, απόσταση πέδησης και απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος. Μελετήθηκαν παράγοντες (αλκοόλη, υγρό έδαφος ...) που επηρεάζουν τα παραπάνω μεγέθη.

Ορισμός της απόστασης ακινητοποίησης ενός οχήματος
Ανάμεσα στη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται ένα εμπόδιο και αρχίζει να φρενάρει μεσολαβεί ένας χρόνος που ονομάζεται ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. Είναι η διάρκεια της μετάδοσης του νευρικού ερεθίσματος από το όργανο-δέκτη του ερεθίσματος (οφθαλμός που αντιλαμβάνεται το εμπόδιο) και του οργάνου που αντιδρά (το χέρι/πόδι που πατά το φρένο).

Η απόσταση που θα διανυθεί κατά τη διάρκεια του ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ  DTR είναι συνάρτηση της ταχύτητας του οχήματος. O χρόνος αντίδρασης εξαρτάται από το άτομο, το βαθμό κούρασής του, την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του. Ο μέσος όρος αντίδρασης είναι 1-2 sec.
Ανάμεσα στη στιγμή που ο οδηγός πατά το φρένο μέχρι που το όχημα ακινητοποιείται η απόσταση που διανύεται ονομάζεται ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΕΔΗΣΗΣ).
Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ DF εξαρτάται από
Ø      Το ίδιο το όχημα (ειδικά από την κατάσταση του συστήματος των φρένων)
Ø     Από την ταχύτητα του οχήματος
Ø     Από το βαθμό πρόσφυσης των ελαστικών στο δρόμο (υγρός, παγωμένος, στεγνός κλπ)

Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ DΑ είναι το άθροισμα της απόστασης που διανύεται κατά τη διάρκεια  του χρόνου αντίδρασης και της απόστασης φρεναρίσματος.


Ένας μοτοσυκλετιστής που τρέχει με 45 km/h σε στεγνό δρόμο και ο χρόνος αντίδρασής του είναι 1 sec διανύει απόσταση  
DΑ= DTR + DF = 12m+13m=25m.

Πληροφορίες για το φρενάρισμα αυτοκινήτου σε στεγνό δρόμο
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
50
13,89
16,08

90
25,00
52,08

100
27,78
64,30

130
36,11
108,67

 
Ποια είναι η απόσταση φρεναρίσματος αυτοκινήτου με ταχύτητα 150 km/h;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: χρησιμοποιήστε το Excel ή την ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ για τους υπολογισμούς!
Use Excel or your calculator for the calculations!


After the lesson in November, 4th 2010
 

 The students answered:
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  (Excel)

Velocity and Braking distance - Stopping distance

by Electra Limniou - click for excel file


by Jenny Baou - click for excel file

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου