Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Fueling Hunger

 From the New York Times
...with food prices rising sharply in recent months, many experts are calling on countries to scale back their headlong rush into green fuel development, arguing that the combination of ambitious biofuel targets and mediocre harvests of some crucial crops is contributing to high prices, hunger and political instability.

This year, the United Nations Food and Agriculture Organization reported that its index of food prices was the highest in its more than 20 years of existence. Prices rose 15 percent from October to January alone, potentially "throwing an additional 44 million people in low- and middle-income countries into poverty."

The development of greener fuels through maize, cassava, sugar, palm and rapeseed oil, and other crops has been a necessary and positive progression in environmental stewardship.  Now though, many are justifiably calling for an urgent shift to research and development of more sustainable biofuel sources (such as switchgrass and agricultural waste products). This in an effort to end what has become a feeding of fuel demands at the cost of starving some of the world's hungriest populations.

2 λόγια... στα ελληνικά
Αφού διαβάστε το παρακάτω άρθρο των New York Times:
"... με τις τιμές των τροφίμων ν'αυξάνονται κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες, πολλοί ειδικοί καλούν τις χώρες να περιορίσουν τις προσπάθειες για πράσινη ανάπτυξη καυσίμων, με το επιχείρημα ότι ο συνδυασμός των φιλόδοξων στόχων για βιοκαύσιμα και η μέτρια συγκομιδή ορισμένων κρίσιμων καλλιεργειών συμβάλλει στις υψηλές τιμές της αγοράς, της πείνας και της πολιτικής αστάθειας.


Φέτος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας ανέφερε ότι ο δείκτης του των τιμών των τροφίμων ήταν o υψηλότερος των τελευταίων 20 ετών. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 15 τοις εκατό από τον Οκτώβριος-Ιανουάριος, "ρίχνοντας" επιπλέον 44 εκατομμύρια ανθρώπους σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στη φτώχεια».

Η ανάπτυξη των οικολογικότερων καυσίμων από καλαμπόκι, μανιόκα, ζάχαρη, φοινικέλαιο και κραμβέλαιο, καθώς και άλλες καλλιέργειες ήταν μια αναγκαία και θετική εξέλιξη στην περιβαλλοντική διαχείριση. Τώρα όμως, είναι δικαιολογημένα έκκληση πολλών για επείγουσα στροφή προς την έρευνα και την ανάπτυξη περισσότερο βιώσιμων βιοκαυσίμων από άλλες πηγές (όπως το switchgrass και τα γεωργικά απόβλητα). Αυτό για να μη στραφεί η προσπάθεια παραγωγής βιοκαυσίμων σε βάροςτων πεινασμένων του κόσμου."

διατυπώστε τις θέσεις σας. Νομίζετε πως υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και στην Ελλάδα?
'--------------------------------------------------------------
Δείτε περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου